Privacy verklaring

Verklaring omtrent het gebruik van persoonsgegevens bij een info-aanvraag of boeking via de website
https://www.beaubois.be

Wij schenken veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons meedeelt vertrouwelijk wordt behandeld en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de actueel geldende wetgeving en dewelke die vanaf
25 mei 2018 volgens de bepalingen van de GDPR wetgeving (ook bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming) in heel Europa van kracht wordt. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval doorgeven of verkopen aan derden.
Hieronder vindt u meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij een info-aanvraag en/of boeking.

1

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het maken van een boeking of het aanvragen van onze Last-minute mailing wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

2

E-mail adres

Wij gebruiken uw E-mail adres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

3

Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd indien dit niet lukt via E-mail.

4

Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. 

5

Cookies

Onze website https://www.beaubois.be maakt enkel gebruik van essentiële cookies voor een goede werking van deze website.

6

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via E-mail.

7

Webanalyse

Vakantiewoning "Beaubois" maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van haar website in kaart te brengen.
Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van deze bedrijven.
Deze metingen gebruikt vakantiewoning "Beaubois" om haar website continu te verbeteren en te innoveren.

8

Openbare informatie

Informatie die u verstrekt in ons gastenboek / beoordelingsboek kan gelezen worden door andere bezoekers.
Let u daarom op dat u geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt.
Het gevraagde E-mail adres bij het invullen van een beoordeling wordt niet openbaar gemaakt.
Wij behouden het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren.

9

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft :
1. Het recht op inlichtingen over uw persoonsgegevens
2. Het recht op correctie of vervolledigen van uw persoonsgegevens
3. Het recht op schrapping van uw persoonsgegevens (mits respecteren van de wettelijke plichten omtrent bewaring)
4. Het recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Ter bescherming van de privacy en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Inlichtingen, correctie of schrapping voor een andere persoon wordt niet toegestaan.

10

Veiligheid opslag van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op.

11

Contact

E-mail : david.dekempe@telenet.be 
Tel : 
Adres : 

© Copyright  - All Rights Reserved        Privacy verklaring         Algemene voorwaarden